Jablotron 80 – OASiS

Predaj a montáže systému Jablotron OASiS boli ukončené výrobcom k 1.1.2018, z dôvodu dlhodobého preferovania systému Jablotron 100 zákazníkmi. Pre existujúce inštalácie OASiS-u naďalej vykonávame servisné zásahy.