Od roku 2013 musia byť všetky stanice technickej kontroly (STK) a pracoviská emisnej kontroly (PEK) vybavené schválenými monitorovacími záznamovými zariadeniami.

V tejto oblasti zabezpečujeme komplexnú dodávku služieb – návrh, projektovanie, montáž a následný monitoring funkčnosti vrátane rýchleho servisného zásahu.

Ponúkame rokmi overené riešenia vhodné od tých najmenších prevádzok PEK s jedným prejazdným/neprejazdným pracoviskom až po kombinované prevádzky s niekoľkými linkami STK, niekoľkými PEK a vonkajšími kontrolnými pracoviskami.

V prípade záujmu o konzultáciu a cenovú ponuku nás kontaktujte na 0905 407 238.

Zákony a vyhlášky:
od 1.7.2013 do 2018 – Zákon č. 725/2004 (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
od 1.1.2020 nadobúda účinnosť Zákon č. 106/2018 Z. z. (Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)